שכונות, רחובות ואתרים

אפשטיין, ד"ר

הרחוב ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב יצחקי וסופו ברחוב דריפוס.

הרחוב נקרא ע"ש ד"ר משה אפשטיין, היה מכונה רופא ה"הגנה". השתקע בפתח-תקוה בראשית שנת 1935. עם הצטרפותו לארגוןה"הגנה" התמנה כרופא נפה. היה ממקימי מגן דוד אדום, והדריך בקורסים לעזרה ראשונה.

נפטר בשנת 1958.
נמצא בשכונת מפ"ם