שכונות, רחובות ואתרים

דפוס סלומון

בית הדפוס של סלומון הוציא את העתון העברי "הלבנון" הראשון בארץ-ישראל מאז 1863. העתון נסגר לאחר שנה.
בשנת תרל"ז (1877) הוציא לאור את העתון "יהודה וירושלים". מרבית העתונים נערכו ע"י סלומון בעצמו. מרבית העיתון עסק בפעילות למען ישוב הארץ. כמו-כן פורסם בו תיאור מסעו של סלומון בארץ-ישראל "מסע ארץ הצבי" ואף סיפור בדיוני "משא גיא חזיון".
לאחר מותו של סלומון נוהל הדפוס ע"י בנו טוביה.

מידע נוסף