שכונות, רחובות ואתרים

גימניסיה פתח תקוה

ממוקמת ברח' סלומון.
הגמנסיה נוסדה בשנת תרפ"ו ע"י ברוך גורדון ושלום שטרייט. המטרה היתה לאפשר השכלה תיכונית. בשנה הראשונה היו בביה"ס 3 מורים ו-15 תלמידים. בשנת תרפ"ז הפכו הלימודים לביה"ס תיכוני חקלאי עם שתי כיתות - חמישית ושישית. מספר התלמידים עלה ל-24 ומספר המורים ארבעה. בשנת תרפ"ח הבינו שלא ניתן לקיים ביה"ס חקלאי באמצעים מצומצמים והחליטו מייסדי ביה"ס עם תושבי המקום והמוסדות הלאומיים לשמר רק את אופי הלימודים הכללי עם דגש על לימודי הטבע. נפתחה כיתה שלישית וביה"ס גדל ל-48 תלמידים ו-7 מורים. שכר הלימוד שולם אך ורק ע"י התלמידים. הצלחתו של ביה"ס ורמת השיגיו הביאו לתמיכת מועצת המושבה במוסד זה. המועצה הקצתה מגרש לבניית בניין ביה"ס וכן הכשירה שטח-גן כדי לאפשר פיתוח מגמה חקלאית.