שכונות, רחובות ואתרים

בית סלומון - קפה קורסו

ממוקם ברחוב פינסקר 3.
במקום זה עמד ביתו של מ.י. סלומון מראשי המייסדים. הבית היה בנוי לבני טיט וקש ושימש את המשפחה עד חורבנה של פ"ת בחורף תר"ם 1880. סלומון היה מאחרוני העוזבים את המושבה. בשנת 1882 רכש את אדמות יהודיה והיה ממקימי הישוב "יהוד". בו נותר עד עזיבת אחרוני המתיישבים. עם חזרת מתיישבי פ"ת למושבה, עברו בניו למושבה והקימו את ביתם מחדש. הבית נרכש ע"י משפחת פרידמן, שניהלה במקום את קפה "קורסו" שהיה בית קפה מפואר ושימש את אנשי האריסטוקרטיה של פ"ת ואת הבריטים. הפרדסן אבן-עזרא רכש את הבית בשנת 1948, ובית הקפה התנהל מספר שנים נוסף ואח"כ נסגר. המקום הפך לחנויות, ביניהן גלנטריה וחנותו של הצלם בן-נועם. הבית נמכר ע"י משפחת בן-עזרא והיום מיועד להריסה.

מידע נוסף