שכונות, רחובות ואתרים

בית מקלב

ממוקם ברח' חובב"צ 30.