שכונות, רחובות ואתרים

אפעל

רחוב אפעל ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברחוב היצירה וסופו ברחוב עמל.

אפעל, איגוד פועלים יהודים בארה"ב, הוקם בשנת 1908.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף