שכונות, רחובות ואתרים

אסירי ציון

רחוב אסירי ציון מתחיל ברחוב ז'בוטינסקי ומסתיים ברחוב גיסין.

אסירי ציון, יהודים שעונו בשל היותם יהודים.
נמצא בשכונת קרול