שכונות, רחובות ואתרים

הבית בחצר למפרט ברח' חובבי ציון