שכונות, רחובות ואתרים

אסטה

רחוב אסטה ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברחוב השחם. אסטה, ע"ש המפעל ברחוב זה.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף