שכונות, רחובות ואתרים

ביה"ס פיק"א 1885

ממוקם ברח' רוטשילד.
ראשיתו של ביה"ס בשנת תרמ"ה 1885. בשנה זו פנו תושבי המושבה לברון בבקשה להקמת ביה"ס ומימונו. בתקופה זו ביה"ס פעל במתכונת "חדר". פקידי הברון לא התערבו בנעשה, מבחינתם ביה"ס היה סעיף בתקציב, והתבטא בתשלום משכורות המורים. ביה"ס התרחב ועבר למבנה בן שתי קומות ברח' יפו (כיום רח' ז'בוטינסקי), בשנת תרנ"ה 1895, במתכונת זו עבד 6 שנים.בשנת 1900 יסדה הגב' בסכיץ את גן הילדים, שהפך לביה"ס לבנות. בתקופה זו התחילו לשמוע במושבה עברית בהברה ספרדית. בשנת 1904 תרס"ה, הגיע המחנך חיון והחדיר תכנית לימודים מסודרת. בשנת 1906 הגיש חיון בקשה לברון להוספת קומה נוספת לביה"ס, והקומה נבנתה.בשנת 1909 נוסד ביה"ס המעורב, והבניין היה צר מלהכיל את כל תלמידיו, לכן הוסיפו בחצר צריף בן 5 חדרים. בתקופת המלחמה סבל ביה"ס מנזקים רבים. בשנת 1945 הונח היסוד לביה"ס החדש שפועל עד היום.המבנה ששוכן היום ברח' פיק"א, משמש את משרדי הטאבו - רישום קרקעות, אך נמצא בבעלות העירייה. בחגיגות ה- 100 לפיק"א, הכריז ראש העיר דאז, מר דב תבורי שהבניין ישומר וישוקם.

מידע נוסף

אתרים ורחובות