שכונות, רחובות ואתרים

אקליפטוסים בחצר שפירא

ממוקמים ברח' פינסקר 2.שריד מהנטיעות הרבות שהקיפו את כל המושבה.