שכונות, רחובות ואתרים

פרדס (מחסן נשק)

ממוקם ברחוב קפלן (ביה"ח לילדים בילינסון). בפרדס שהיה במקום הקימו לוחמי הלח"י סליק, בו הוטמן נשק לפעולות כנגד הבריטים. לאחר הקמת המדינה נמסר הנשק לצה"ל.