שכונות, רחובות ואתרים

עמדת הגנה-שעריה-רח' יואל

עמדת הגנה ברחוב יואל, שכונת שעריה.

מידע נוסף