שכונות, רחובות ואתרים

מועדון בית"ר (אצ"ל)

ברח' ברנדה, מועדון בית"ר שימש למפגשי מפקדים, מקום ריכוז ליציאה ולהדבקת כרוזים.