שכונות, רחובות ואתרים

אקליפטוס הלימוני

ממוקם ברח' שפירא.
עץ זה כרבים מעצי המושבה ניטע כדי לטהר את אוירה. העץ ניטע עם שתילים נוספים ע"י רבינזון שביתם עמד בסמוך. למעשה היו 2 עצים כאלה.
במכת הארבה שהיתה בפ"ת בשנת 1915 כיסה רבינזון את השתילים בחבית. עץ אחד קטן ניצל ואילו השני נאכל ע"י הארבה. במשך שנים רבות, עץ זה, היה מוקד עליה לרגל לחוקרים ובוטנאיים. נעשו נסיונות רבים להרבותו ע"י זרעים, יחורים, ואף הטו ענף ונטעוהו בסמוך. אך כל אלה לא הועילו. לעץ מראה מיוחד. והממולל את עליו יחוש מיד בריח הלימון החזק הנודף ממנו.