שכונות, רחובות ואתרים

המפגוש-בית שפירא

"המפגוש" - רחוב הרצל 20. בית אברהם שפירא - כאן שכנה מפקדת ההגנה בפתח-תקוה. "המפגוש" מפקדת הגוש בתקופת השלטון הבריטי.