שכונות, רחובות ואתרים

צריף ברח' כנסת ישראל

צריף ברחוב כנסת ישראל בשכונת שעריה.