שכונות, רחובות ואתרים

בריכת המים-שעריה

בריכת המים בשכונת שעריה.