שכונות, רחובות ואתרים

חצר משפחת כהן

חצר משפחת כהן - בשכונת נוה-עוז ברחוב ביטרמן.

מידע נוסף

אתרים ורחובות