שכונות, רחובות ואתרים

בית כנסת "תפארת ישראל"

בית הכנסת "תפארת ישראל" ממוקם ברח' לוחמי הגיטו, בכפר גנים.
מתחת למדרגות המובילות לעזרת הנשים, מיקמו חברי ההגנה "סליק" של נשק בלתי ליגלי.