שכונות, רחובות ואתרים

אמסטרדם

רחוב אמשטרדם ממוקם בשכונת נוה-גנים.

תחילתו ברחוב אנסקי וסופו ברחוב הצייר שור.

הרחוב נקרא ע"ש העיר אמשטרדם, בירת הולנד.
נמצא בשכונת נוה-גנים