שכונות, רחובות ואתרים

אור יחזקאל

הרחוב ממוקם בשכונת הדר-גנים.

תחילתו וסופו ברחוב קהילת יעקב.

הרחוב נקרא ע"ש לוינשטיין יחזקאל (תרמ"ד-תשל"ד 1974-1884), מנהל רוחני בישיבת לומז'ה בפתח-תקוה.
נמצא בשכונת הדר גנים