שכונות, רחובות ואתרים

בית יהודה בכר (גוטמן)

ממוקם ברחוב פינסקר 1.
מבתיה הראשונים של המושבה בכל התקופות. בראשית יסוד המושבה עמד כאן בית הלבנים והקש של דוד גוטמן. עם חרבנה של פ"ת עבר לירושלים, והיה ממקימי יהודיה, בה הפסיד את כל כספו. מכיוון שהיה ערירי וחשש שנכסיו יעברו לידי התורכים, העבירם לידי ארלנגר, וזה מכרם לבני משפחת בכר, הבולגרים, שהיו משפחה ספרדית ראשונה בפ"ת. הבית נבנה ראשון, ותוכנן כבתי מאה שערים. הוא כולל 2 קומות. בקומה ראשונה גרה משפ' בכר, ובקומה העליונה התגוררו משפחות שהשכירו את המקום, במשך שנים ארוכות שימשה הקומה העליונה כביתו של רבה של המושבה. בחלק התחתון של הבית פעל בית הכלבו הראשון במושבה. היום קומתו הראשונה חנויות והקומה השניה מחסנים.

מידע נוסף

אישים