שכונות, רחובות ואתרים

אנדרטה לזכר חברי ההגנה-תל אפק

אנדרטה לזכר חברי ההגנה - מיקומה בתל-אפק.
האנדרטה נבנתה להנצחת כל חברי ההגנה שנפלו במערכות ישראל. האנדרטה צופה אל אזור לחימתם של לוחמי גדוד "עמל", שלחמו באזור ראש-העין נגד הצבא העירקי במלחמת העצמאות. האנדרטה נבנתה ב-1991.

מידע נוסף