מוסדות

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי נוסד בשנת 1953 כמכשיר העיקרי לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ולהבטחת הגנה כלכלית לכל תושב ומשפחה, בעת מצוקה זמנית או מתמשכת.
מערכת הביטוח הלאומי, הגובה דמי ביטוח מכלל הציבור ומשלמת גמלאותלזכאים - בכפוף למבחנים הקבועים בחוק - מעבירה הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות. המוסד לביטוח לאומי משמש, איפוא, מכשיר לחלוקה מחודשת של חלק מן ההכנסה הלאומית לפי קריטריונים סוציאליים.
המוסד נתון לפיקוח של שר העבודה והרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.
המוסד מאורגן בשיטה של ביזור גיאוגרפי, והוא מונה 19 סניפים ראשיים וכ-54 סניפי משנה ואשנבים בכל רחבי הארץ.

ענפי הביטוח הלאומי: ביטוח זקנה וביטוח שארים, ביטוח נפגעי עבודה (לרבות זכויות מתנדבים), ביטוח נפגעי תאונות, ביטוח אימהות, ביטוח ילדים, ביטוח אבטלה, ביטוח נכות, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד וביטוח סיעוד.