אישים ומייסדים

דוד גלוסקא

מקום לידתו תימן רזה
מקום מגוריו ישראל פתח תקוה
ממשיכים זכריה, משה, אברהם, יעקב, מרים ז"ל, שושנה ז"ל, יהודה ז"ל.
בת זוגו שושנה-חיה

קורות חיים

דוד גלוסקא עלה בשנת תרס"א מהעיר רזה שבתימן. אחרי שהות-מה בנוה צדק שביפו עבר לפתח-תקוה. לא האריך ימים בארץ ונפטר חדשים מספר אחרי עלותו. רעיתו: שושנה-חיה נפטרה אחריו שנים מספר. ילדיהם: זכריה, משה, אברהם, יעקב, מרים ז"ל, שושנה ז"ל, יהודה ז"ל.