אישים ומייסדים

אברהם גליניק

השכלתו "בצלאל"
מקום מגוריו ישראל כפר מל"ל
בת זוגו מרים

קורות חיים

ר' אברהם גליניק הגיע לעין-גנים בהיותו ילד. התחנך בתלמוד תורה וספג מרוח המקום. שהה זמן מה, בימי מלחמת העולם הראשונה, ברוסיה. חזר לאחר מכן עם הוריו לפתח-תקוה. התישב בעין-חי. למד ב"בצלאל". היה מדריך ראשי ב"הגנה" במחוז המרכז. פיתח משק ובנה בית. רעיתו: מרים ילידת אוקריינה היתהעזר נאמן לו כל חייו. ילדיהם: אהוד, יאיר, דן.