אישים ומייסדים

לוי אשכול (שקולניק)

מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה

קורות חיים

לוי אשכול (שקולניק) ראש ממשלתה המנוח של מדינת ישראל נמנה עם פועלי פתח-תקוה מאז תרע"ד, שנת עליתו ארצה. התנסה בקדחת וביתר תלאות ציבור הפועלים, בני העליה השניה השתתף בייסוד קבוצת "עבודה", שחבריה נשלחו לעבודות כיבוש בארץ. הצטרף לקבוצה הקבלנית "אחווה". פעל ביחד עם אברהם הרצפלד ונטע הרפז במרכז החקלאי של "פועלי יהודה". התפרסם כפועל חרוץ ורבתושיה. שמר אמונים ל"אם-המושבות" כל ימיו. אזרח כבוד של "אם המושבות".