אישים ומייסדים

שלום שטרייט ז"ל

מקום לידתו גליציה
תאריך לידתו 1888, תרמ''ח
תפקידו בקהילה מייסד גמנסיה אחה"ע
מקום מגוריו ישראל, פתח תקוה
תאריך פטירתו כ"ד סיוון תש''ו
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו לוטה

קורות חיים

ר' שלום שטרייט נולד ביום כ"ו בסיון תרמ"ח בגליציה עלה ארצהבשנת תרס"ח והתיישב בפתח-תקוה. היה ממיסדי מושבת "עין-חי". ייסד את הגימנסיה ע"ש "אחד העם" בפתח-תקוה ושימש כמנהלה עד יום מותו. משך בעט סופרים. יצירותיו "בעלות השחר" "פני הספרות" ועוד. היה חבר ועד אגודת הסופרים ומקורב לגדולי הספרות בדורו. הקים דור של תלמידים מבני המושבה והסביבה. נפטר ביום כ"ד בסיון תש"ו. רעייתו: לוטה לבית גולדשלגר. ילדיהם: הסופרת אסתר שטרייט-וורצל, שמואל.

מידע נוסף

אתרים ורחובות