אישים ומייסדים

אלכסנדר זייד

אלכסנדר זייד היה בין הדמויות האגדיות של תקופת העלייה השניי. הוא היה בין מייסדי "בר-גיורא" ו"השומר", ארגוני ההגנה הראשונים של היישוב היהודי בארץ.
בשנת 1926 התיישב עם משפחתו באזור שייח' אבריך במערב עמק יזרעאל, ושם שמר על אדמות הקרן הקיימתת. הוא נחשב דמות נערצת בקרב החלוצים.

מידע נוסף

אתרים ורחובות