אישים ומייסדים

מרדכי אנילביץ

מרדכי אנילביץ', מפקד אי"ל (ארגון יהודי לוחם), נולד ב-1919 בוישקוב, סמוך לוארשה, למשפחה קשת יום. ילדותו עברה עליו בשכונת פועלים של ורשה - פובישלה, שכונת עוני שבה התגוררו חבורות מבני העולם התחתון, שאת זעמם ונאצות רוויות שאנת יהודים הטילו על היהודים תושבי השכונה. מרדכי לא הניח לבריונים לפגוע בו, ונלחם בהם בהצלחה. לימים רכש הנער האמיץ את הערכתם וכבודם של אויביו לשעבר.
בתקופת לימודיו בגימנסיה נקלע מרדכי לאווירה של ויכוחים אידיאולוגיים. בשנת 1937 יצא מרדכי למחנה אימונים טרום-צבאי, והיה בין היחידים שלא נרתע מפני האווירה האנטישמית ששררה במחנות אלו. הצטרף לתנועת בית"ר וזועזע קשות מסיפורי פליטי גרמניה היהודים על זוועות מעשי הנאצים ביהודי גרמניה. בגיל 15 עזב את בית"ר והצטרף לקן "שומר הצעיר". לא ארכו הימים, ומרדכי היה ראש גדוד אהוב ונערץ על חניכיו הצעירים. בשנת 1938 סיים את לימודיו התיכוניים וקיבל תעודת בגרות. אך שקוע היה בעבודת התנועה. בשנת 1939, ומרדכי בן 20 שנה, פרצה המלחמה. מרדכי נדד עם זרם הפליטים מזרחי והגיע לקובל ושם נאסר. עם חילוצו מהכלא חזר לורשה. ושם בנה מחדש את התנועה. תקופה חדשה החלה בחיי מרדכי - פעולה חינוכית-ארגונית בתנאי מחתרת. מרדכי החליף תכופות את כתובתו לבל ימצא. בשנת 1941 משהחלו להגיע ידיעות על רצח המוני יהודים, התגבש רעיון ההתגוננות. מרדכי ארגן את חבריו ומדריכם לפעולה. משקם הארגון היהודי הלוחם הכללי, והצטרפו אליו גם שאר התנועות, ומרדכי נבחר למפקד הארגון. משפרץ ב-19 באפריל המרד בגטו ורשה, לחם מרדכי בגטו המרכזי, הוא מצא את מותו בבונקר המרכזי של אי"י, ברחוב מילא 18, ב-8 במאי והוא בן 24.

מידע נוסף

אתרים ורחובות