אישים ומייסדים

צביה לובטקין

לובטקין צביה, חברת קיבוץ לוחמי הגיטאות, היתה חברת המחתרת היהודית בגטו ורשה, תיארה את תנהי החיים בגיטו, את הפעילות המחתרתית ואת המרד. עם תום המרד הצטרפה אל הפרטיזנים ולחמה בשורותיהם עד תום המלחמה. לאחר המלחמה נישאה ליצחק צוקרמן ממפקדי המחתרת ומרד גטו רשה.

מידע נוסף

אתרים ורחובות