אישים ומייסדים

ארתור רופין

ארתור רופין היה אחד המנהיגים המרכזיים בזרם הציונות המכונה "ציונות פרגמטית".
רופין, יליד גרמניה, עלה ארצה בשנת 1907 בגיל 31, ניהל את משרד א"י של התנועה הציונית והיה אחראי לרכישת קרקעות ולבניית יישובים בכל רחבי הארץ. תרומתו של רופין היתה בין החשובות ביותר, ולכן נקראה "אבי ההתיישבות הציונית".

מידע נוסף

אתרים ורחובות