אישים ומייסדים

בעל שם טוב

הבעל שם טוב - ישראל בן אליעזר - נולד בשנת תר"ס - 1700 באוקרינה במז'יבוז'. יתום מילדותו חונך בחסד הקהל. בן 36 יצא לו מוניטין כבעל שם, רופא למחלות נפש וגוף, צדיק גדול בנגלה ובנסתר.
קראו לו "בעל שם טוב" כי היה טוב ומיטיב, מייסד תנועת החסידות ומסמלה. תחילה התפרנס בכפרים הנדחים. תורתו הכתה גלים חזקים ביהדות. העשירה את ספרותנו, ביצירה ובמחשבה, בסגנון ובצורה, והאצילה מרוחה גדולי התורה והמחשבה.
נפטר בשנת תק"ב - 1760.

מידע נוסף

אתרים ורחובות