אישים ומייסדים

מרטין בובר

מרטין בובר, ציוני נלהב, וגם פילוסוף בעל שם עולמי.
היה בין הדמויות חהשובות של היישוב היהודי בישראל. בובר היה בין ההוגים החשובים של הפילוסופיה האקסיסטנציאליסית, וחתר תמיד ל"דו-שיח" עם הזולת על מנת להכיר ולהבין אותו. ביישוב היהודי בארץ ישראל הוא היה בין המצדדים בפיוס עם העולם הערבי, ופעל רבות להשגת המטרה הזאת.

מידע נוסף

אתרים ורחובות