אישים ומייסדים

בר-כוכבא

ראש מלחמת היהודים האחרונה נגד הרומאים בא"י. מסביבו נרקמו אגדות רבות. קרא למרד מחמת הגזירות הקשות של אדריאנוס, וגירש את הצבא הרומי. לאחר חיזוק כוחות הרומאים התבצר בר-כוכבא בביתר הסמוכה לירושלים, לאחר מצור ממושך כבשו הרומאים את ביתר.
בספרות היהודית נתחברו עליו יצירות דרמטיות רבות.

מידע נוסף

אתרים ורחובות