אישים ומייסדים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי חכמי התורה ואנשי הרוח בדורות האחרונים. הוא יזם את הקמתה של הרבנות הראשית לישראל.
נולד בלטביה בשנת תרכ"ה (1865). כיהן כרב בלטביה שברוסיה. עלה ארצה בשנת תרס"ד (1904). נבחר לכהן כרב ביפו ובמושבות העבריות הראשונות. עמד בראש מסע רבנים להתיישבות בגליל ולחיזוק המצוות התלויות בארץ. עלה לירושלים בשנת תרע"ד (1914). בית הרב קוק נבנה מעל "מגדל דוד". בבית זה גר הרב עד מותו בשנת 1935.

מידע נוסף

אתרים ורחובות