אישים ומייסדים

צבי הירש קלישר

צבי הירש קלישר (1874-1795), רב, ממבשרי התחייה הלאומית. יליד פולין. למרות שעשרות שנים שימש ברבנות, עסק בתלמוד תורה וכתב ספרים בענייני דת והלכה, היה הרב קלישור מעורה באירועים ההיסטוריים החיצוניים שהתרחשו באירופה. היה יהודי חרד ומאמין שהושפע מהתהליכים ההיסטוריים החיצוניים האמנציפציה בצרפת ובגמניה והמאבק הלאומי בפולין. בספרו "דרישת ציון", שראה אור ב-1862, קרא לעם ישראל לשוב לנחלת אבותיו ולהשתית את יישוב הארץ על בסיס כלכלי ולע על כספי "החלוקה". לעבודת האדמה ייחס את אותה קדושה שייחסו אחרים לעבודת הקודש.
הרב קלישר השפיע על "חברת כל ישראל חברים" לתמוך בפיתוח החקלאות בארץ ישראל ולייסוד בית החקלאי מקווה ישראל, לאחר מותו, המשיך בנו זאב (וולף) קלישר את פעלו של אביו.
הרב קלישר נמנה עם "מבשרי הציונות".

מידע נוסף

אתרים ורחובות