אישים ומייסדים

שמואל מוהילבר

שמואל מוהליבר (1898-1824), מגדולי רבני רוסיה, מראשוני "חובבי ציון" ומאבות הציונות הדתית.
יליד חבל וילנה, הוסמך לרבנות בישיבת וולוז'ין. כיהן כרב במספר קהילות ובשלושים שנות חייוו האחרונות היה רבה של קהילת ראדום.
מוהילבר, שנודע בגדולתו בתורה, הכיר את הזרמים החדשים ביהדות, קרא לשיתוף פעולה בין המשכילים לדתיים ותמך ברעיון הפרודוקטיביזציה של העם היהודי.
ב-1881 יצא בקריאה להפנות את גל העלייה לארץ-ישראל. חתם על כרוז שקרא לרבני רוסיה לתמוך בהגשמת הרעיון הציוני ולסייע בהקמת אגודות עלייה לא"י. הקים את אגודות "בני-ציון" בביאליסטוק ואת קבוצת "חובבי ציון" בוורשה. היה בין המשפיעים על הברון דה-רוטשילד לתמוך במושבות הראשונות. ביוזמתו ייסד הברון את עקרון ובהשפעתו התיישבו יהודים מביאליסטוק בפתח-תקוה. היה בין יוזמי ייסודה של חדרה.
היה הבסיס להקמתה של תנועת "המזרחי" ב-1902.
חיבר ספרים ומאמרים רבים בנושאי הלכה וכן מאמרים רבים בהם קרא ללימוד תורה עם תרבות כללית.

מידע נוסף

אתרים ורחובות