אישים ומייסדים

יעקב שכטר

שכטר יוסף ז"ל, מאזרחיה הראשונים של פתח-תקוה. הגיע לעיר בשנת 1906, ומאז ועד מותו היה תושב העיר באופן קבוע. תרומתו לעיר, לשגשוגה, לפיתוחה, ולצביונה מתבטא במעשיו הרבים:בתקופה בה היה ענף כרמי השקדים ענף מרכזי, היה מראשוני הענף. נטע מאות דונמים של כרמים, שהניבו פירות והפכו להיות ענף מרכזי בכלכלת העיר.הניח את היסודות לענף הפרדסנות בעיר. בתקופה בת 20 שנה נטע מאות דונמים של פרדסים, למשקיעי חוץ, תוך שהוא מפתח שיטות נטיעה חדשניות לשיפור הפרי, עד אשר יצא שמם למרחוק.היה בין רוכשי אדמות כפר גנים, ובין מייסדיה. באזור זה עיבדמאות דונמים של פרדסים, עבור משקיעי חוץ שכלל לא היו בארץ, כי סמכו עליו בעקבות בקיאותו בענף ויושרו.את ענף הפרדסנות ראה כענף מוביל בחקלאות, לכן טרח לחפש ללא לאות מקורות מים. רב חלקו בחפירת בארות המים באיזור פתח-תקוה. הוא הצליח למצוא מים שבהם השקה את פרדסיו. את לימודי התורה עשה לקבע. הוא היה בין מקימי בית הכנסת "שונה הלכות" ושמר על הקיים בבית הכנסת הגדול, "בית יעקב". הקים בית חרושת לקרח וחדרי קירור לשם החסנת פרי ההדר, והתוצרת החקלאית על כל ענפיה. רעייתו הגב' חיה שכטר ז"ל, ליוותה את מעשיו, תמכה בהם ללא לאות כל ימיה. רוב בני משפחת שכטר מתגוררים בפתח תקוה, בני יעקב יוסף שכטר ז"ל המשיכו את דרך אביהם. נכדיו מעורבים בחינוך ובענייני ציבור. גב' יוכבד שכטר היא נשיאת ארגון "בני ברית" במקום.

מידע נוסף

אתרים ורחובות