אישים ומייסדים

לוי אשכול (שקולניק)

לוי אשכול, מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל, ראש הממשלה השלישי ושר הביטחון.
נולד באוקרינה בשנת 1895, עלה לארץ בשנת 1913. היה ממתנדבי הגדוד העברי וממייסדי דגניה ב', מילא תפקידים מרכזיים בתנועת העבודה בתחומי ההתיישבות. היה ציר מפלגת הפועל הצעיר בקונגרסים הציוניים. שימש כמזכיר כללי של מפא"י, חבר ההנהלה של הסוכנות היהודית. עם הקמת המדינה שימש כמנהל כללי ראשון של משרד הביטחון. ממייסדי חברת ניר מקורות.
אזרח כבוד בשנת 1968.

מידע נוסף

אתרים ורחובות