אישים ומייסדים

הר' בן ציון צביק

הר' בן ציון צביק נולד בעיירה נוברודוק בשנת תרמ"ו 1886. נצר למשפחת רבנים ידועי שם וגדולי תורה. למד בישיבת וולוז'ין. בעל השכלה דמתא כללית. חבר "כולל ברודסקי". כיהן כרב שלט בקהילות אורצ'י, אוסיפוביץ ווזניסנסק. על בוריוב שפת המדינה. הצטיין בכושר שכנועו. בגין תכונותיו ייצג את הציבור היהודי בפני פתוח השלטונות. זכה לכבוד ולהוקרה כללית. לבו לכל דורש וביתו בית-ועד לאנשים השואפים לציון.
הקרין מאישיותו על סביבותיו. עלה ארצה בשנת 1933. ניאות לקבל עליו את כהונת רבה של כפר גנים, חרף פיתויי קהילות גדולות בארה"ב, שניסו למשכו אליהן. עד מהרה היה לאישיות המלכדת בשכונה. פעל בדרכי-נועם, בתבונה רבה ובכח שכנוע בלתי רגיל. כבש לבבות בנאומיו המלהיבים. מצא מסילות ללב מתנגדים. נתבקש "לפרש כנפיו" גם על המושבים: גת רימון, "היובל" ו"בהדרגה". בשנת 1940 נענה לפניית הנרייטה סולד והקים מוסד תורני מקצועי חקלאי לנוער עולה. הקדיש את כל מעיינות נפשו למשימה. התייחס כאב רחמן לתלמידיו. עשה ימים כלילות, כדי להפך את "אבק האדם" לאדם. היה ער לבעיות ה"הגנה" וארגוני המחתרת, שמצאו במוסדו כר לפעילותם. פתח ישיבה הקיימת עד עצם היום הזה. עשה למען מתן צביון לשכונה. פעל למען קליטת הפועל העברי במשקי צאן - מרעיתו. היה ער לבעיות הכלכליות של כפר גנים: הקים בה סניף בנק, ניסה למשוך לתחומה מפעלי שלתעשייה, דגל ברעיון צירופה לתחום שיפוטה עירית פ"ת. רבנאור, שלא כפה בד' אמות ההלכה. אהב את הבריות ודן אותם תמיד לכף זכות. דאג לזולת והאציל מנפשו על הכל.

מידע נוסף

אתרים ורחובות