אישים ומייסדים

ר' בן ציון גליס

ר' בן ציון גליס נולד ביום ג' מנחם-אב תרנ"ה 1894, בעיר העתיקה בירושלים "בחברונער גאס" (רח' חברון) להוריו: ר' יעקב ומרת אסתר (לבית כ- מינדל), דור שני בארץ.
התיישב בפתח-תקוה לפני 62 שנים. ר' בן ציון גליס ממלא תפקידים ציבוריים, זה עשרות בשנים: במוצאי שבת-קדש, פרשת ויחי שנת תרפ"ה נבחר באסיפה הכללית בבית ועד המושבה לגבאי זה ב"חברה-קדישא". ר' בן ציון גליס מכהן בתפקיד למעלה מ- 53 שנים.
בחודש אדר תרפ"ט, נבחר ברשימת החרדים למועצה המקומית ואח"כ לחבר ההנהלה במועצה הדתית.
במוצ"ש קדש פר' משפטים, כ"ז בשבט תרפ"ח, נבחר לחבר ההנהלה ולגזבר גמילות חסדים, "זכרון מרדכי" בפתח-תקוה.
אור ליום ב', אדר ב' תרצ"ב, נבחר לגבאי ביה"כ הגדול "בית יעקב".
משנת תשכ"ד מכהן כמנהל האגודה ע"ש הנדיב, ר' מאיר כוכב זסלבסקי ז"ל ורעייתו גב' מוזל שתח'. מטרת האגודה מתן הלואות לזוגות צעירים לעת נשואיהם.
ומסיים ר' בן ציון גליס את קורות חייו בזו הלשון: "אני מודה לבורא עולם, שזיכני, ופרנסי עירנו ותושביה שיח' נתנו בי אמונם למלא תפקידים ציבוריים במוסדות קודש, זה כיובל שנים, ואני תפילה, כי אזכה להמשיך בתפקיד חיי, עוד רבות בשנים בהתנדבות וללא משכורת. כבעבר כן בעתיד".
ר' ב"צ גליס מוכר, נערך ונערץ ע"י כל חוגי הציבור בעירנו.

מידע נוסף

אתרים ורחובות