אישים ומייסדים

שרה שפירא

מאחרונות מייסדי מושב עין-גנים. בת תקופה סוערת, בה השתתפה בפועל ותרמה מכחה ונפשה לעיצוב דפוסי חיים חדשים, מבוססים על עבודה, על צדק חברתי, על עזרה הדדית והתנדבות.
נולדה בשנת תרס"א - 1891 בפלך פודולסק שברוסיה, נמשכה לרעיון הציוני-חלוצי מראשית נעוריה ועלתה ארצה, חרף התנגדות הוריה.
נקלטה בעין-גנים וכאן מצאה את חברה לחיים, ישראל שפירא, אתו עברה כברת דרך ארוכה, מלאת פעילות חברתית ומשקית. חיה בכפיפת חברי תנועת העבודה: י.ח. ברנר, א.ד. גורדון, ברל כצנסלון, שהיו מבאי ביתה החם והטוב.
עבדה במסירות ובלהט כל ימי חייה והקימה, יחד עם בעלה משק ובית לתפארת. סבלה קשות בתקופת מלחמת העולם הראשונה, עת הוכרחה לנדוד עם תינוקותיה לגליל ורק בשנת 1918 התאחדה המשפחה מחדש.
היתה ערה לבעיות ציבור ועשתה בהתנדבות למען חבריה. תקופת-מה עבדה כגננת בגן-הילדים הראשון בעין-גנים. הקדישה מזמנה להעלאת רמת החיים של שכניה במחנה יהודה. הצטרפה לארגון "ויצו". ביתה ובית בניה הם מהמעטים שנותרו מתקופת הראשית. יחד אתם היא מקיימת משק עופות, בו עובדת עד היום.
לבה כואב על עין-גנים "שלח", שהפכה שכונה עירונית לכל דבר...
זכתה הגב' שרה שפירא לשמור על מורשת עין-גנים החלוצית והסוערת, כל כשצאצאיה כשתילי זיתים סביב שולחנה וממשיכים, אחד כדרכו, באותו קו חיים.

מידע נוסף

אתרים ורחובות