אישים ומייסדים

שלמה זלמן גיסין

גיסין שלמה זלמן, מראשי מחנה "הצעירים". נבחר מספר פעמים לעמוד בראש ועד המושבה. לראשונה בשנת 1911-1910, ואח"כ לסרוגין נבחר פעמים אחדות. ביוזמתו ובעזרת הועד נוסדה הספריה הציבורית על שם ספיר. בתפקידו כראש הועד קיבל את הברון רוטשילד בכל ביקוריו במושבה. כראש הועד בכינוס היסוד של הסתדרות הישוב, שכונסה בשנת תרס"ג בזכרון יעקב, קיבל את פני סיר הרברט את סמואל. בקשריו עם השלטונות, השיג למושבה אדמות הביצה, וכן את סלילת קו הרכבת מראש-העין לפתח-תקוה. נפטר בשנת 1952.