אישים ומייסדים

אברהם-זאב ליפקיס

ליפקיס אברהם-זאב, מחברי "הקבוצה הביאליסטוקאית", פעיל מגיל צעיר בענייני ציבור והיה חבר ועד חקלאי וועד הכורמים. בשנת תרס"ב, נבחר לועד המושבה ומאז היה פעיל בענייניה. שנים רבות שימש כיו"ר המועצה וגזבר כבוד, החותם על פתקאות הממון של המושבה, שהיו אמצעי תשלום עובר לסוחר ומקובל על התושבים, לא פחות מהכסף התורכי. ייצג את המושבה לפני השלטון התורכי. היה בעל יוזמה והקים את משאבת המים המוטורית הראשונה, לשאיבת מי הירקון לצורכי השקאה. נפטר בפתח-תקוה בשנת 1942.

מידע נוסף

אתרים ורחובות