אישים ומייסדים

דוד-מאיר גוטמן

גוטמן דוד-מאיר, מראשי המייסדים והיוזמים להקמת המושבה. השקיע את כל מרצו וממונו לרכישת הקרקע. וכן הלווה כספים לחברים כדי שיממנו את התיישבותם במושבה. היה ראש המושבה מימי ראשיתה וממחדשי היישוב ביהוד, ותרם את כל רכושו מבלי לדרוש את המגיע לו. ייצג את התושבים לפני הממשל התורכי. מת בחוסר כל בשנת 1894. נקבר בהר-הזיתים.

מידע נוסף

אתרים ורחובות