אישים ומייסדים

מנש שוחט

מקום מגוריו ישראל פתח-תקוה

קורות חיים

מנש שוחט נמנה על ה"ירקונים" הראשונים שהתישבו על גדות הירקון בפתח-תקוה. פרטים על חייו והמוצאות אותו בשבתו על גדות הירקון אינם בנמצא. לא השאיר אחריו כל דבר. גם מקום קבורתו אינו ידוע.

מידע נוסף