אישים ומייסדים

יונה פישצנר

מקום מגוריה ישראל פתח תקוה
מקום קבורתה מקום קבורתו לא נודע
ממשיכים בן ציון, שמואל, דוד

קורות חיים

רעייתו הראשונה של ר' חיים זלמן פישצנר ז"ל.