אישים ומייסדים

חנה-גולדה אטינגון

מקום מגוריה פתח-תקוה
בן זוגה גרשון-שרגא